در ادامه اموزش نت‌خوانی بایستی خطوط اضافه را برای شما توضیح دهم. در مقاله قبلی در مورد خطوط حامل و کلیدهای موسیقی توضیح دادم.

بر روی خطوط حامل ۵ نت و در بین خطوط حامل ۴ نت می‌توان نوشت پس در مجموع ۹ نت موسیقی را می‌توانیم با خطوط حامل نمایش دهیم اما تعداد نت‌ها و در واقع صداهای یک ساز بیش از ۹ نت است.

برای نمایش نت‌های دیگر هر ساز از خطوط اضافه استفاده می‌کنیم. و درست همانند خطوط حامل نت‌های می‌توانند بر روی خطوط اضافه و یا بین خطوط اضافه قرار بگیرند و موقعیت هر نت نام آن را مشخص می‌کند.

در شکل زیر خطوط اضافه در پایین خطوط حامل قرار گرفته‌اند. و نام آن‌ها نوشته شده‌ است.

خطوط اضافی

لطفا دقت کنید نتی که در زیر اولین خط حامل قرار می‌گیرد نت Re است. نت‌هایی که بر روی خطوط اضافه قرار می‌گیرند با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

 

در شکل زیر خطوط اضافه در بالای خطوط حامل قرار گرفته‌اند. و نام آن‌ها نوشته شده است.

خطوط اضافی

لطفا دقت کنید نتی که در بالای پنجمین خط حامل قرار گرفته نامش Sol است. نت‌هایی که بر روی خطوط اضافه قرار می‌گیرند با رنگ قرمز مشخص شده‌اند.

شما بایستی نام نت‌ها را در بالا و پایین خطوط حامل حفظ کنید. در مقاله بعدی در مورد نحوه تمرین و حفظ کردن و یادگیری سریع و آسان نت‌خوانی توضیح خواهم داد.

 

احسان شادمهری

احسان شادمهری

نوازنده سنتور٬ موسس و برنامه‌نویس اپلیکیشن‌های رامشگر هستم. به موسیقی٬ فیزیک٬ تکنولوژی و طبیعت علاقه دارم و در این وبلاگ بیشتر در مورد آموزش موسیقی می‌نویسم. امیدوارم برای شما مفید باشد.
احسان شادمهری