تقویت گوش موسیقی با اپلیکیشن دیکته عمومی

اپلیکیشن دیکته عمومی یک اموزش گام به گام و ساده برای هنرجوی مبتدی است که اشنایی کمی با مفهوم دیکته موسیقی دارد و هیچ چیز در این مورد نمی‌داند. در این اپلیکیشن ۷ فصل وجود دارد که بعضی از فصل‌ها شامل درس است و فصل‌ها و دروس باید به ترتیب انجام شوند. نحوه انجام هر درس به طول کامل توضیح داده شده است. برای مشاهده این اپ پس از ورود به حساب کاربری بر روی دکمه زیر کلیک کنید

اگر با دیکته موسیقی و کاربرد تمرین‌های دیکته و تقویت گوش موسیقی آشنایی ندارید دیکته موسیقی چیست؟ را مطالعه کنید.

در ادامه می‌توانید توضیحاتی مختصر مربوط به هر فصل را مطالعه کنید.

مقدمه:

در این فصل در مورد تعریف دیکته موسیقی و اهمیت آن٬ تعریف سرایش٬ زمان و چگونگی تمرین و... توضیحاتی ارائه می‌شود.

سرایش نت‌ها:

دیکته موسیقی بدون تمرین سرایش ممکن نیست در این فصل نحوه تمرین سرایش و خواندن درست نت‌ها به طور کامل توضیح داده می‌شود.

دیکته نت‌ها:

این فصل اولین تمرین دیکته است و نتی نواخته می‌شود و هنرجو باید آن نت را تشخیص دهد. این فصل خود شامل چند درس است. در اولین درس یکی از نت‌های دو و ر نواخته می‌شود در دومین درس یکی از نت‌های دو تا می و به همین ترتیب در هر درس یک نت اضافه می‌شود تا در اخرین درس از بین تمام هفت نت یک نت پرسیده می‌شود.

دیکته و سرایش فواصل هارمونیک:

در این فصل هنرجو با مفهوم فاصله آشنا می‌شود و بر روی فواصل دوم تا هشتم تمرین می‌ شود ابتدا بر روی تشخیص نت‌های فاصله هارمونیک و سرایش آن کار می‌شود و سپس بر روی دیکته همان فاصله.

آکورد سه صدایی:

در این فصل برای سرایش و دیکته اکورد سه صدایی تمرین انجام می‌شود

گام بعدی:

در اخرین فصل مسیر هنرجو برای پیشرفت و ادامه راه ترسیم می‌شود.

برای آشنایی بهتر با نحوه عملکرد این اپلیکیشن ویدئوی زیر را تماشا کنید.