تقویت گوش موسیقی با اپلیکیشن‌های دیکته رامشگر

دیکته موسیقی به معنای تشخیص نت‌ها از طریق شنیدن است. یکی از مهمترین‌ توانایی‌های هر موزیسینی همین مهارت است. انجام تمرین‌های دیکته موسیقی مزایای زیادی دارد از جمله اینکه باعث می‌شود:

۱. موسیقی را بهتر بشنوید و درک کنید و در نتیجه در اجرای موسیقی بهتر عمل کنید ۲. قطعاتی که می‌شنوید را بدون نت تنها از طریق شنیدن اجرا کنید.۳ ساز خود را به راحتی کوک کنید. ۴. نت‌ها را به درستی بخوانید و یا بنوازید یعنی فالش اجرا نکنید.

برای رسیدن به این توانایی‌ها تمرین‌هایی متنوعی وجود دارد که به تقویت گوش موسیقی هنرجو کمک می‌کند. ما وب اپلیکیشن‌های متنوعی را برای سطوح مختلف طراحی کرده‌ایم که هر کس به تنهایی و به صورت خودآموز می‌تواند در هر زمانی که خواست تمرین کند .

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دیکته موسیقی و تقویت گوش موسیقی مقاله دیکته موسیقی چیست؟ را مطالعه کنید.

دیکته عمومی

اگر به تازگی شروع به یادگیری موسیقی کرده‌اید اپلیکیشن دیکته عمومی برای شما طراحی شده است یک آموزش گام به گام و ساده که در آن مسیر پیشرفت و تقویت گوش موسیقی کاملا مشخص شده و با دنبال کردن درس‌ها پس از مدتی تفاوت را در شنیدن احساس خواهید کرد.

دیکته فاصله

این اپلیکیشن برای هنرجوی متوسط طراحی شده یک فاصله موسیقی نواخته می‌شود و شما باید نوع و یا نت‌های فاصله را تشخیص دهید. ۲۴ نوع فاصله قابل انتخاب است که می‌توانید انتخاب کنید به صورت ملودیک و یا هارمونیک نواخته شوند.

دیکته آکورد

این اپلیکیشن برای هنرجوی پیشرفته طراحی شده یک آکورد نواخته می‌شود و شما باید نوع و یا نت‌های آکورد را تشخیص دهید. ۴۷ نوع آکورد قابل انتخاب است که می‌توانید انتخاب کنید به صورت ملودیک و یا هارمونیک نواخته شوند. می توانید انتخاب کنید نت‌ها به صورت ملودیک با چه سرعتی نواخته شوند.

دیکته نت‌ها

این اپلیکیشن برای هنرجوی متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپلیکیشن بسته به انتخاب شما بین یک تا ۸ نت نواخته می‌شود و شما باید نت‌ها را حدس بزنید شما می‌توانید تنظیم کنید که نت‌ها با چه سرعتی نواخته شوند و همچنین از بین چه نت‌هایی سوال نواخته شود

دیکته فاصله برای سنتور

این اپلیکیشن برای هنرجوی متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپلیکیشن فواصل موسیقی ایرانی با ساز سنتور نواخته می‌شود و شما باید نت‌های فاصله را بر روی سنتور حدس بزنید. ۶ نوع فاصله قابل انتخاب است و شما این امکان را دارید که انتخاب کنید سوال از سیم‌های سفید٬ زرد٬ پشت خرک و یا تمام سیم‌های سنتور پرسیده شود. شما می‌توانید دستگاه‌های مختلف را انتخاب کنید و حتی خرک‌های مختلف سنتور را کوک کنید تا از نت‌های مورد نظر خودتان سوال پرسیده شود.

دیکته نت‌ها برای سنتور

این اپلیکیشن برای سطح مبتدی تا پیشرفته طراحی شده و با آن می‌توانید دیکته موسیقی ایرانی را به خوبی تمرین کنید. در این اپ بسته به انتخاب شما با هر سوال بین یک تا هشت نت با ساز سنتور نواخته می‌شود شما می‌توانید تنظیم کنید که نت‌ها با چه سرعتی نواخته شوند و همچنین می‌توانید تنظیم کنید که سوال از بین کدام یک از ۲۷ نت سنتور پرسیده شود. امکان تغییر دستگاه و کوک خرک‌ها هم میسر است.

اپلیکیشن دیکته نت‌ها برای تار

این اپلیکیشن برای هنرجوی مبتدی٬ متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپلیکیشن با توجه به انتخاب شما بین یک تا ۸ نت با صدای ساز تاری که دو٬ سل٬ دو کوک شده نواخته می‌شود و شما باید نت‌ها را حدس بزنید شما می‌توانید تنظیم کنید که نت‌ها با چه سرعتی نواخته شوند. می‌توانید تنظیم کنید که سوال از بین کدام نت‌های تار پرسیده شود.

اپلیکیشن دیکته نت‌ها برای سه تار

این اپلیکیشن برای هنرجوی مبتدی٬ متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپلیکیشن با توجه به انتخاب شما بین یک تا ۸ نت با صدای ساز سه تاری که دو٬ سل٬ دو کوک شده نواخته می‌شود و شما باید نت‌ها را حدس بزنید شما می‌توانید تنظیم کنید که نت‌ها با چه سرعتی نواخته شوند. می‌توانید تنظیم کنید که سوال از بین کدام نت‌های سه تار پرسیده شود.

اپلیکیشن دیکته نت‌ها برای چنگ

این اپلیکیشن برای هنرجوی مبتدی٬ متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپلیکیشن با توجه به انتخاب شما بین یک تا ۸ نت با صدای ساز چنگی که دو ماژور کوک شده نواخته می‌شود و شما باید نت‌ها را حدس بزنید شما می‌توانید تنظیم کنید که نت‌ها با چه سرعتی نواخته شوند. می‌توانید تنظیم کنید که سوال از بین نت‌های چند اکتاو پرسیده شود.

اپلیکیشن دیکته فاصله برای چنگ

این اپلیکیشن برای هنرجوی متوسط و پیشرفته طراحی شده در این اپ یک فاصله نواخته می‌شود و شما باید نت‌های فاصله را حدس بزنید. ۱۴ نوع فاصله قابل انتخاب است. همچنین اینکه از چه تعداد اکتاو سوال پرسیده شود نیز قابل تنظیم است. می‌توانید شیوه نواختن فاصله به صورت هارمونیک و ملودیک را انتخاب کنید و سرعت نواختن فاصله به صورت ملودیک نیز قابل تنظیم است.