خرید از رامشگر

دوست عزیز
برای استفاده از امکانات رامشگر بایستی یکی از طرح‌های رامشگر را خریداری کنید. هر طرح برای مدت مشخصی پس از خرید قابل استفاده بوده. جزییات هر طرح به شرح زیر است:

طرح ساده: می‌توانید ۲ قطعه از قطعات ساز مورد نظر خود را انتخاب کنید و برای مدت ۱ ماه پس از خرید از رامشگر استفاده کنید و اجرای قطعه را ببینید و بشنوید.

طرح پایه:می‌توانید ۱۰ قطعه از قطعات ساز دلخواهتان را انتخاب کنید و در طول مدت ۲ ماه پس از خرید استفاده کنید.

طرح ویژه:می‌توانید ۲۰ قطعه از قطعات ساز دلخواهتان را انتخاب کنید و در طول مدت ۳ ماه پس از خرید استفاده کنید.

نکاتی که پیش از خرید بایستی بدانید

۱ - برای آشنایی با هر کدام از بخش‌های رامشگر و استفاده محدود از انها وارد صفحه امکانات رامشگر شوید.
۲ - اگر برای اولین بار می‌خواهید خرید کنید نکات لازم برای خرید را مطالعه کنید.
۳ - پس از خرید طرح‌های رامشگر شما حق انتخاب تعدادی قطعه را دارید نحوه انتخاب قطعات در راهنمای رامشگر توضیح داده شده است.
۴ - با پایان مهلت استفاده، دسترسی به امکانات رامشگر قطع می‌شود. اما با خرید مجدد می‌توانید به قطعاتی که در خریدهای قبلی انتخاب کردید و بخش سلفژ دسترسی داشته باشید.

رامشگر چه فایده‌ای دارد و چه کمکی به من می‌کند؟

۱ - ایا در یادگیری نام نت‌ها بر روی خطوط حامل و ... مشکل دارید؟
۲ - آیا در حفظ کردن موقعیت هر نت بر روی ساز مشکل دارید؟
۳ - ایا درک ریتم قطعات موسیقی برای شما سخت است و از ضرب خارج می‌شوید؟
۴ - ایا گوش موسیقی ضعیفی دارید؟
۵ - ایا نمی‌توانید ساز خود را کوک کنید؟
۶ - ایا نمی‌توانید قطعات موسیقی را تنها با شنیدن با ساز اجرا کنید؟
۷ - ایا در هنگام خواندن فالش می‌خوانید؟
۸ - ایا می‌خواهید قطعات موسیقی جذاب و محبوب را یاد بگیرید؟
اگر پاسخ به یکی از سوالات فوق بله است رامشگر می‌تواند همانگونه که به هزاران کاربر از سال ۹۴ تا کنون کمک کرده به شما نیز کمک کند. بخش اجرای قطعات به درک ریتم و نت‌خوانی کمک می‌کنند و بخش نتخوانی و دیکته به حفظ و مسلط شدن نام و موقعیت نت‌های بر روی ساز و تقویت گوش موسیقی کمک می‌کنند.

ساز خود را انتخاب کنید:
ساده
۱۷ هزار تومان - ۱ ماهه
حق انتخاب ۲ قطعه سنتور
خرید طرح ساده سنتور
پایه
۶۵ هزار تومان -۲ ماهه
حق انتخاب ۱۰ قطعه سنتور
خرید طرح پایه سنتور
ویژه
۱۱۰ هزار تومان -۳ ماهه
حق انتخاب ۲۰ قطعه سنتور
خرید طرح ویژه سنتور