تقویت گوش موسیقی با دیکته سنتور

این بخش برای تقویت گوش موسیقی ایرانی و تمرین دیکته ایرانی طراحی شده است. با کلیک بر روی دکمه بپرس یک نت نواخته می‌شود و شما بایستی حدس بزنید که نت نواخته شده مربوط به کدام خرک سنتور است و بر روی سیم‌های خرک مورد نظر کلیک کنید. با کلیک بر روی دکمه تنظیمات می‌توانید سطح و نوع سوالات را مشخص کنید.
در بخش تنظیمات می‌توانید کوک سنتور و موقعیت‌های نت‌های مورد سوال را مشخص کنید.

بپرس
دوباره بپرس
نمایش پاسخ
 سنتور
امتیاز شما : 0% - 0 پاسخ درست از0 پرسش