نت‌خوانی

این بخش برای تمرین نت‌خوانی طراحی شده است و تمرین با ان تاثیر بسیار زیادی در مهارت نت‌خوانی شما دارد. با کلیک بر دکمه بپرس یک نت بر روی خطوط حامل نمایش داده می‌شود و شما بایستی نام نت را حدس بزنید و بر روی نام ان کلیک کنید. پس از پاسخ شما، پاسخ درست را با رنگ پس زمینه سبز نشان می‌دهد. با کلیک بر روی دکمه تنظیمات موارد زیر را قابل تنظیم است:
۱- گستره نت‌های مورد سوال
۲- کلیدهای مختلف موسیقی قابل انتخاب از قبیل: کلید سل، فا، دو، آلتو، سوپرانو و...
۳- می‌توانید انتخاب کنید موقعیت نت‌ها روی خطوط و یا بین خطوط باشد.
۴- نام نت‌ها می‌تواند به صورت الفبایی، هجایی و یا فارسی نمایش داده شود.
اگر با تئوری موسیقی، سلفژ، نت خوانی و دیگر مباحث مقدماتی موسیقی آشنایی ندارید مقاله چگونه نت‌خوانی را یاد بگیرم؟ را در وبلاگ رامشگر مطالعه بفرمایید.

بپرس
نمایش پاسخ
Sol
Fa
Mi
Re
Do
Si
La
Sheet Music
امتیاز شما : 0% - 0 پاسخ درست از1 پرسش