تقویت گوش موسیقی با دیکته پیشرفته موسیقی

این بخش شامل سه بخش دیکته نت‌ها، فواصل و آکوردهاست و برای تقویت گوش موسیقی طراحی شده است و برای هنرجویانی مناسب است که اشنایی مقدماتی با دیکته موسیقی دارند. اگر با دیکته موسیقی اشنایی ندارید بهتر است از دیکته عمومی رامشگر استفاده کنید.
در دیکته پیشرفته با کلیک بر روی دکمه بپرس یک نت، یک نوع فاصله و یا یک نوع آکورد نواخته می‌شود و شما بایستی نت‌های نواخته شده با سوال را حدس بزنید و بر روی کلاویه‌ نت‌های مورد نظر کلیک کنید. پس از پاسخ شما پاسخ درست نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی دکمه تنظیمات می‌توانید نوع و سطح سوالات را مشخص کنید و به تمرین دیکته نت‌ها، فواصل و یا آکوردها بپردازید. به عنوان مثال می‌توانید نوع فواصل و یا آکوردهای نواخته شده در هر سوال، محدوده نت‌های مورد سوال، ملودیک یا هارمونیک بودن فواصل، نمایش نام نت‌ها بر روی پیانو و بسیاری از موارد دیگر را در بخش تنظیمات مشخص کنید. بنابراین با این بخش می‌توانید تمرین‌های بسیار متنوعی را برای سطوح مختلف انجام دهید.

بپرس
دوباره بپرس
نمایش پاسخ
امتیاز شما : 0% - 0 پاسخ درست از0 پرسش