تقویت گوش موسیقی با دیکته سه‌تار

این بخش برای تقویت گوش موسیقی ایرانی و تمرین دیکته ایرانی طراحی شده است. با کلیک بر روی دکمه بپرس یک نت نواخته می‌شود شما بایستی حدس بزنید این نت‌ مربوط به کدام پرده و یا سیم دست باز است و بر روی پرده مورد نظر کلیک کنید (برای انتخاب سیم‌های دست باز بر انتهای سمت راست سیم‌ها کلیک کنید)
در بخش تنظیمات می‌توانید موقعیت‌های نت‌های مورد سوال را مشخص کنید.

بپرس
دوباره بپرس
نمایش پاسخ
امتیاز شما : 0% - 0 پاسخ درست از0 پرسش