نت‌خوانی سنتور

این بخش برای تمرین نت‌خوانی سنتور طراحی شده است. با کلیک بر روی دکمه بپرس یک نت بر روی خطوط حامل نمایش داده می‌شود و شما بایستی حدس بزنید این نت مربوط به کدام خرک سنتور است و بر روی خرک مورد نظرتان کلیک کنید. پس از پاسخ شما، پاسخ درست نمایش داده می‌شود. انجام روزانه این تمرین تاثیر بسیار زیادی بر مهارت شما در نت‌خوانی سنتور دارد. همچنین می‌توانید با کلیک بر روی دکمه تنظیمات موارد زیر را قابل تنظیم است:
۱- محدوده سوالات قابل تنظیم است سوالات می‌تواند از سیم‌های زرد، سفید و یا ... باشد.
۲- می‌توانید عرض ساز را تغییر دهید این امکان برای استفاده در موبایل بسیار کاربردی است
اگر با تئوری موسیقی، سلفژ، نت خوانی و دیگر مباحث مقدماتی موسیقی آشنایی ندارید مقاله اگر با تئوری موسیقی، سلفژ، نت خوانی و دیگر مباحث مقدماتی موسیقی آشنایی ندارید مقاله چگونه نت‌خوانی را یاد بگیرم؟ را در وبلاگ رامشگر مطالعه بفرمایید.

بپرس
نمایش پاسخ
Sheet Music9
 سنتور
امتیاز شما : 0% - 0 پاسخ درست از1 پرسش